Pracownia usprawniania fizycznego

Pracownie » Pracownia usprawniania fizycznego

  • Pracownia usprawniania fizycznego
    Pracownia usprawniania fizycznego

           Jedną z form rehabilitacji prowadzonej w WTZ jest pracownia usprawniania fizycznego. Rehabilitacja obejmuje kinezyterapie i fizykoterapie mające na celu przeciwdziałanie wadom postawy i dysfunkcjom narządu ruchu.  Zajęcia obejmują wszystkich uczestników. Ze względu na różnorodność schorzeń i kondycję psychiczną każdy uczestnik ma indywidualny tok usprawniania ruchowego. Ma to na celu właściwe stymulowanie rozwoju organizmu, rozwoju sprawności psychofizycznej, kształtowanie korzystnych nawyków ruchowych. Dodatkowo uczestnicy rozwijają motorykę opartą na rozpoznawaniu form, percepcji , pamięci, koncentracji, oraz umiejętności porównawczych.
 Do dyspozycji uczestników  w Sali jest następujący sprzęt: UGUL, rotory kkg, kkd, cykloergometr, atlas, stoły manualne, materace, drabinki, skakanki, ławeczka szwedzka, wiosła, stepper, piłka rehabilitacyjna, wałek rehabilitacyjny, piłka lekarska, piłka do siatki, piłka do nogi, piłka do kosza, piłka do goalballa, ciężarki, drążek, formy dotykowe, łamigłówka z figur.
Na zlecenie lekarskie prowadzona jest fizykoterapia.  Posiadane  aparaty do zabiegów: IR, DD, UD, aparat do masażu ( masażer ).
Dodatkowo prowadzone są zajęcia na świeżym powietrzu, które rozwijają umiejętności koordynacyjne oraz poprawę sprawności fizycznej.
Zasadniczym celem rehabilitacji jest odtworzenie lub kompensacja funkcji utraconych w wyniku choroby, tak aby uczestnik mógł maksymalnie samodzielnie realizować swoje potrzeby życiowe, w związku z tym pracujemy metodami neurofizjologicznymi tj. Bobath dla dorosłych, PNF, których celem jest działalność prewencyjna – zapobieganie wtórnym skutkom choroby, poprawa nabytych umiejętności i  dążenie do samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego, co w perspektywie stwarza też możliwość pracy zawodowej.