Pracownia robótek ręcznych

Pracownie » Pracownia robótek ręcznych

  • Pracownia robótek ręcznych
    Pracownia robótek ręcznych

       W pracowni robótek ręcznych terapia uczestników odbywa się poprzez udział  w zajęciach z hafciarstwa polegających na wyszywaniu prac haftem krzyżykowym, półkrzyżykowym, łańcuszkowym, gobelinowym, oraz przewlekanym. W ten sposób powstają obrazki, serwetki,projekty kartek okolicznościowych, zakładek.

Na prośbę zainteresowanych uczestników wprowadzono zajęcia z tkactwa - wykonywanie gobelinu na krosnach, zajęcia z dziewiarstwa - prace na szydełku, oraz filcowanie różnymi technikami. W pracowni  powstają także elementy scenografii oraz stroje do przedstawień i występów organizowanych przez kadrę i uczestników WTZ, a także dekoracje okolicznościowe np. z okazji świąt, rocznic itp.

Ponadto w wyżej wymienionej pracowni uczestnicy biorą aktywny udział w konkursach plastycznych z licznymi sukcesami, wykonując prace w różnych technikach: tkanina (haft gobelinowy, filcowanie na tkaninie), rysunek, malarstwo, grafika.

Prowadzone są również zajęcia z zakresu rehabilitacji podstawowej, polegające na rozwijaniu następujących umiejętności:    

- nauka czynności  samoobsługowych;           

- nauka podstawowych nawyków higieny osobistej;        

- kształtowanie zaradności osobistej i rozwijanie samodzielności;    

- trening ekonomiczny;                           

- pielęgnacja kwiatów, prasowanie.

Dodatkowo od 2010 roku poszerzono Indywidualny Program Rehabilitacji uczestników o prace ogrodnicze, które mają miejsce w ogródku przy SN "START". W pracowni robótek ręcznych prowadzona jest także dokumentacja dotycząca podsumowania efektów półrocznych, rocznych i trzyletnich. W porozumieniu z Radą Programową WTZ opracowywany jest corocznie Indywidualny Program Rehabilitacji uczestników.