Pracownia plastyczno - muzyczna

Pracownie » Pracownia plastyczno - muzyczna

  • Pracownia plastyczno - muzyczna
    Pracownia plastyczno - muzyczna

        W pracowni prowadzone są zajęcia z plastyki i muzyki . W ramach zajęć z zakresu plastyki uczestnicy poznają i doskonalą techniki plastyczne , uczą się korzystania z różnorodnych  materiałów, narzędzi i pomocy. Efektem pracy uczestników są m.in. rysunki, obrazki, wydzieranki, przedmioty ozdobne ze sznurka, korka, lnu, szyszek, bukwy. Prace te są prezentowane i sprzedawane na wystawach i kiermaszach , biorą udział w konkursach plastycznych.
W ramach zajęć z zakresu muzyki  uczestnicy uczą się piosenek, recytacji, interpretacji tekstów i ról, układów choreograficznych, poznają instrumenty muzyczne, nabywają podstawowych umiejętności gry    na tychże instrumentach, prezentują się przed publicznością podczas występów scenicznych, biorą udział w konkursach artystycznych.
Pracownia plastyczno – muzyczna to miejsce na nieograniczoną ekspresję twórczą .  Zajęcia tutaj dają możliwość wyrażania przeżyć, pozwalają odreagować napięcia, a także dać upust radości, przekazać sztuką to, czego  nie da się wypowiedzieć słowami.
Biorąc  aktywny udział w zajęciach uczestnicy ćwiczą koordynację wzrokowo – ruchową, słuchowo – ruchową, sprawność manualną, pamięć, wymowę, spostrzegawczość, umiejętność  skupienia uwagi , a przede wszystkim wzmacniają  poczucie wartości i wiary we własne możliwości.