Pracownia komputerowa

Pracownie » Pracownia komputerowa

  • Pracownia komputerowa
    Pracownia komputerowa

       W pracowni komputerowej  terapia zajęciowa obejmuje następujący  zakres zajęć:
-  obsługę  komputera , myszki, klawiatury, drukarki  i skanera;
- uruchamianie i zamykanie systemu Windows;
- obsługa stacji dysków CD oraz stacji dyskietek;
- obsługę przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Internet Explorer;
- przeglądanie i poruszanie się po stronach internetowych;
- pracę w programach multimedialnych;
- podstawową obsługę pakietu biurowego OpenOffice;
- podstawową obsługę pakietu Microsoft Office Word;
- tworzenie slajdów w Microsoft Office Power Point;
- pracę w programie  PAINT;
- wykonywanie  kartek świątecznych  i okolicznościowych;
- tworzenie zaproszeń , zakładek, bilecików okolicznościowych;
- podstawową obsługę ksera ( kserownie dokumentów A3, A4, kserowanie jednostronne i dwustronne );


Tworzenie i wykonywanie tych wszystkich czynności rozwija u uczestników umiejętności  manualne, intelektualne  oraz wyobraźnię. Co roku  powstaje około kilku tysięcy kopii na kserokopiarce,  kilkadziesiąt  kartek świątecznych,  zakładek, bilecików i zaproszeń oraz dyplomów.