Pracownia bukieciarsko - plecionkarska

Pracownie » Pracownia bukieciarsko - plecionkarska

  • Pracownia bukieciarsko - plecionkarska
    Pracownia bukieciarsko - plecionkarska

          Zajęcia terapeutyczne w pracowni ukierunkowane są na zapoznanie uczestników z różnorodnymi technikami plastycznymi i sztuką użytkową. W trakcie zajęć podopieczni nabywają umiejętności związane z modelowaniem w masie solnej, odlewaniem w formach
silikonowych, formowaniem przestrzennym z papieru. W pracowni powstają obrazy  akrylowe, na ceramice i szkle, prace rysunkowe w pastelach, decoupage, kwiaty z bibuły i krepiny, kartki okolicznościowe i zaproszenia.
Poprzez wykonywanie prac rozwijana jest wyobraźnia twórcza, wrażliwość na piękno, poczucie estetyki i własnej wartości. Zajęcia mają na celu doskonalenie sprawności manualnej i usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej. W efekcie prowadzonej terapii powstają
dekoracje okolicznościowe, prace konkursowe, organizowane są wystawy prac uczestników związane są.