Nasze sukcesy

Sukcesy i osiągnięcia  w różnych dziedzinach artystycznych utwierdzają nas w przekonaniu, że warto pracować, doskonalić umiejętności i podejmować wysiłek, aby sprawdzić  siebie, odnaleźć swoją wartość.

 

2004r. III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny:

- wyróżnienie w Warszawie za pracę w kategorii malarstwo "Ja i moje życie" Piotr Nicpoń

2004r. Ogólnopolski Konkurs Literacki pod patronatem Fundacji Anny Dymnej  Mimo Wszystko:

- dwa wiersze Barbary Osięgi wydrukowane w tomiku poezji autorów niepełnosprawnych z Podkarpacia

2006r. Konkurs "Ciasto Plasto":

- I miejsce za pracę "Anioł" - masa plastyczna, Barbara Osięga

- wyróżnienie  za pracę "Śpiący Anioł" - masa plastyczna, Tadeusz Kruk

2007r. V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny:

- I miejsce w Warszawie za pracę w kategorii malarstwo "Ona i jej świat" Anatol Fida

2007r. II Wojewódzki Konkurs Twórczości Osób Niepełnosprawnych:

- I miejsce za pracę w kategorii malarstwo "Roztańczeni" Grzegorz Cwynar

- wyróżnienie za pracę w kategorii rysunek "Szermierka" Tadeusz Kruk

2007r. I Spotkania Artystyczne Osób Niepełnosprawnych :

- III miejsce w Krośnie zespół "Wilki Morskie"

- wyróżnienie w Krośnie za recytację i twórczość literacką Barbara Osięga

2007r. Ogólnopolski Festiwal Wokalno - Instrumentalny :

- I miejsce w Przemyślu zespół "Wilki Morskie"

 2008r. VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny:

- wyróznienie  w Rzeszowie za pracę w kategorii rysunek "W podróż" Marek Urban

2010r. VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny:

- wyróżnienie w Rzeszowie za pracę w kategorii malarstwo "Na łące" Marek Urban i Krystyna Perłak

2011r. XI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralno - Muzycznej Osób Niepełnosprawnych :

- I miejsce w Krakowie w kategorii solistów Darek Pankiewicz

2012r. X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny:

- II miejsce w Warszawie za pracę w kategorii tkanina "Na szczycie" Mateusz Solarz

- I miejsce w Rzeszowie za pracę w kategorii tkanina "Celny rzut" Katarzyna Kaczmarz

- wyróżnienie w Rzeszowie za pracę w kategorii malarstwo "Na przeciw wiatrom" Joanna Fasowska i Rafał Lewiarz

- wyróznienie w Rzeszowie za pracę w kategorii rysunek "Pewni zwycięstwa" Paweł Majchrowski

2012r. Wojewódzki Przegląd Twórczości  Osób Niepełnosprawnych:

- nagroda w Rzeszowie za pracę w kategorii malarstwo "Ocalić od zapomnienia" Tadeusz Kruk

2014r. XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. "Piękno natury":

- II miejsce w Rzeszowie za pracę w kategorii rysunek i grafika "W głąb" Maciej Kaweński

- III miejsce w Rzeszowie za pracę w kategorii tkanina i aplikacja "Melancholia" Paweł Majchrowski

- wyróżnienie w Rzeszowie za pracę w kategorii rysunek i grafika "Pąk" Magdalena Garwona