Nasze sukcesy

 

Sukcesy i osiągnięcia  w różnych dziedzinach artystycznych utwierdzają nas w przekonaniu, że warto pracować, doskonalić umiejętności i podejmować wysiłek, aby sprawdzić  siebie, odnaleźć swoją wartość.

 

2004r. III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny:

- wyróżnienie w Warszawie za pracę w kategorii malarstwo "Ja i moje życie" - Piotr Nicpoń

2004r. Ogólnopolski Konkurs Literacki pod patronatem Fundacji Anny Dymnej  Mimo Wszystko:

- dwa wiersze Barbary Osięgi wydrukowane w tomiku poezji autorów niepełnosprawnych z Podkarpacia

2006r. Konkurs "Ciasto Plasto":

- I miejsce za pracę "Anioł" - masa plastyczna, Barbara Osięga

- wyróżnienie  za pracę "Śpiący Anioł" - masa plastyczna, Tadeusz Kruk

2007r. V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny:

- I miejsce w Warszawie za pracę w kategorii malarstwo "Ona i jej świat" - Anatol Fida

2007r. II Wojewódzki Konkurs Twórczości Osób Niepełnosprawnych:

- I miejsce za pracę w kategorii malarstwo "Roztańczeni" - Grzegorz Cwynar

- wyróżnienie za pracę w kategorii rysunek "Szermierka" - Tadeusz Kruk

2007r. I Spotkania Artystyczne Osób Niepełnosprawnych :

- III miejsce w Krośnie zespół "Wilki Morskie"

- wyróżnienie w Krośnie za recytację i twórczość literacką - Barbara Osięga

2007r. Ogólnopolski Festiwal Wokalno - Instrumentalny :

- I miejsce w Przemyślu zespół "Wilki Morskie"

 2008r. VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny:

- wyróznienie  w Rzeszowie za pracę w kategorii rysunek "W podróż" - Marek Urban

2010r. VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny:

- wyróżnienie w Rzeszowie za pracę w kategorii malarstwo "Na łące" - Marek Urban i Krystyna Perłak

2011r. XI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralno - Muzycznej Osób Niepełnosprawnych :

- I miejsce w Krakowie w kategorii solistów - Darek Pankiewicz

2012r. X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny:

- II miejsce w Warszawie za pracę w kategorii tkanina "Na szczycie" - Mateusz Solarz

- I miejsce w Rzeszowie za pracę w kategorii tkanina "Celny rzut" - Katarzyna Kaczmarz

- wyróżnienie w Rzeszowie za pracę w kategorii malarstwo "Na przeciw wiatrom" - Joanna Fasowska i Rafał Lewiarz

- wyróznienie w Rzeszowie za pracę w kategorii rysunek "Pewni zwycięstwa" - Paweł Majchrowski

2012r. Wojewódzki Przegląd Twórczości  Osób Niepełnosprawnych:

- nagroda w Rzeszowie za pracę w kategorii malarstwo "Ocalić od zapomnienia" - Tadeusz Kruk

2014r. XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. "Piękno natury":

- II miejsce w Rzeszowie za pracę w kategorii rysunek i grafika "W głąb" - Maciej Kaweński

- III miejsce w Rzeszowie za pracę w kategorii tkanina i aplikacja "Melancholia" - Paweł Majchrowski

- wyróżnienie w Rzeszowie za pracę w kategorii rysunek i grafika "Pąk" - Magdalena Garwona

2015r. XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. "Przyjaźń":

- III miejsce w Rzeszowie za pracę w kategorii malarstwo i witraż "Przyjaciółki" - Piotr Nicpoń

2016r. XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. "Gdy w sercu kwitnie muzyka":

- I miejsce w Rzeszowie za pracę w kategorii rysunek i grafika "Co w trawie piszczy" - Maciej Kaweński

2016r. Podkarpacki Przegląd Teatralno-Muzyczny Dla Osób Niepełnosprawnych "Melpomena" w Centrum Kulturalnym:

- wyróżnienie za widowisko "Śpij bajki śnij"

2016r. Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową i Akcesoria Kolędnicze w Centrum Kulturalnym:

- I miejsce w kategorii szopka - Rafał Lewiarz

2017r. XV Ogólnopolski Konkurs Palstyczny pt. "Moja Ojczyzna":

- I miejsce w Rzeszowie za pracę w kategorii malarstwo i  witraż  "Bieszczadzkie mgły" - Anatol Fida

2017r. III Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową i Akcesoria Kolednicze w Centrum Kulturalnym:

- wyróżnienie za pracę "Maska żyda"- Grzegorz Węcław

- wyróżnienie za pracę "Korona Heroda"- Paweł Głowacz

2018r. Konkurs Plastyczny pt. "Fundusze Europejskie" - Podkarpacie Piękniejsze - Jarosław

- I miejsce za pracę pt. "Panorama Przemyśla - widok z wieży zegarowej" - Magdalena Garwona

- II miejsce za pracę pt. "Kamieniczki starego miasta" - Joanna Fasowska

- II miejsce za pracę pt. "Fort Przemyski" - Rafał Lewiarz

- III miejsce za pracę pt. "Farma Wiatrowa w Rymanowie" - Joalanta Stasiaczek

- wyróżnienie za pracę pt. "Zamek Kazimierzowski w Przemyślu" - Anatol Fida

- wyróżnienie za pracę pt. "Miasto szkła - Krosno" - Joanna Wojdyło

2018r. XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. "Niepodległa bez barier - Od morza do Tatr"

- II miejsce w Rzeszowie za pracę w kategorii rysunek i grafika "Wolność" - Rafał Lewiarz

- wyróżnienie za pracę w kategorii malarstwo i witraż "Wyzwolenie" - Piotr Nicpoń i Joanna Wojdyło

2018r. IV Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową i Akcesoria Kolędnicze w Centrum Kulturalnym

- wyróżnienie ze pracę "Korona Heroda" - Paweł Głowacz