WTZ przy SN "START" w Przemyślu

 

 

               Warsztat Terapii Zajęciowej w Spółdzielni Niewidomych "START" w Przemyślu rozpoczął działalność 01.07.1993 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.09.1992 roku  w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.

WTZ realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osobę  niepełnosprawną „niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia - na miarę jej indywidualnych możliwości". Uczestnikami  WTZ są osoby niepełnosprawne o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które posiadają wskazania do terapii.     
Rehabilitacja uczestników odbywa się zgodnie z indywidualnymi programami rehabilitacji              i obejmuje:
1. usprawnienia ruchowe;
2. rehabilitację społeczną;
3. rewalidację psychologiczną;
4. terapię zajęciową;
5. rehabilitację zawodową;
6. współpracę z rodziną.

 

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7 – 14 i prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę w następujących pracowniach: komputerowej, plastyczno - muzycznej, gospodarstwa domowego, krawiecko - wikliniarskiej, nauki zawodu, robótek ręcznych, usprawnienia fizycznego,bukieciarsko - plecionkarska.Obecnie na rehabilitacji w WTZ przebywa 40 osób.

Zasady funkcjonowania WTZ oraz sposób finansowania określa  umowa nr 1 z dnia 25 listopada 2002r. z późniejszymi zmianami zawarta pomiędzy Urzędem Miejskim w Przemyślu, a Zarządem Spółdzielni Niewidomych "START" w Przemyślu.


Koszty związane z działalnością Warsztatu Terapii do  2006 r. w 100% finansowane były z PFRON. Od 2007r. finansowane są z trzech źródeł:

- PFRON w 90%

- Urząd Miasta Przemyśla i Starostwo Powiatowe w Przemyślu w 10%.